Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Brčko distrikta BiH za period 2021.-2027. godina

U skladu sa odredbama člana 4. te člana 13. Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških i implementacionih dokumenata („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj:46/20), Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu objavljuje prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Brčko distrikta BiH za period 2021.-2027. godina.

Image for news

Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Brčko distrikta BiH za period 2021.-2027. je strateški dokument nastao u okviru FAO projekta TCP/BIH/3603/C3 "Podrška pripremi izrade Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Brčko distrikta" ("Support to the Preparation of the Strategy for Agriculture and Rural Development in Brčko District") čija verzija iz 2018. godine je ažurirana u 2021. godini i sada se daje u svojoj konačnoj verziji. Riječ je o neophodnom i nedostajućem strateškom dokumentu Brčko distrikta BiH u domenu ruralnog razvoja i poljoprivredno-prehrambenog sektora kojim će se dati jasne smjernice aktivnosti i prioritetni pravci djelovanja.akterima sektora.
Dokument je nastao kao proizvod intenzivnih konsultacija sa svim važnijim akterima sektora.

Prijedlog Strategije možete preuzeti ovdje.