SAMOZAPOŠLjAVANjE POLjOPRIVREDA - OBAVJEŠTENjE

Obavještenje licima koja su se prijavila na Javni poziv po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH

Image for news

Obavještavamo lica koja su se prijavila na Javni poziv po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2022. godini, da se edukacija iz oblasti preduzetništva, planirana za 04.10.2022. godine, odgađa do daljnjeg. Razlog odgađanja navedene edukacije je nemogućnost pristupa prostoru Omladinskog centra Brčko, zbog izbornih procesa koje provodi Izborna komisija Brčko distrikta BiH. O usaglašenom terminu edukacije aplikanti će biti naknadno obaviješteni, putem stranice Zavoda i stranice Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.