SAMOZAPOŠLJAVANJE U POLJOPRIVREDI 2022 – Prijedlog liste kandidata

Prema odluci Komisije objavljujemo Prijedlog liste kandidata po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2022.godini.

Image for news

Na Prijedlog liste o rangiranju kandidata, sa brojem bodova i predloženim iznosima sredstava, može se uložiti prigovor u roku od sedam dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli i internetskoj stranici Zavoda.

Prigovor se podnosi Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH putem protokola Zavoda.

Listu kandidata možete preuzeti ovdje.